Български туристически съюз
Начало БТС В-к Ехо

Търси в сайта!

Вестник "Ехо"
Печат

Уважаеми колеги и рекламодатели,

Представяме ви националния туристически вестник „Ехо” – издание на БТС, с 50-годишна история. Вестник „Ехо” е достатъчно популярен сред туристическите, професионални и неправителствени кръгове, хиляди организирани или не туристи очакват с нетърпение месечната му поява.

Печатното издание на Българския туристически съюз непрекъснато подобрява качеството, за да се яви в навечерие на половинвековния си юбилей с пълна цветност, разширена и обогатена тематика, подобрен печат. И – като следствие от всичко това – непрекъснато увеличаващ се тираж. Вестникът поддържа тясна връзка с аудиторията и се вслушва в желанията и съветите на своите читатели. Амбицията ни е да бъдем огледало на действителността, като същевременно допринасяме за оптимизма и подобряване жизнения тонус на нацията. Идеята ни, синтезирана в мотото на БТС, е:„Опознай родината, за да я обикнеш!” Това е и един от заветите на Алеко, прегърнат днес от хилядите участници в уникалното българско туристическо движение.

Сложните икономически и националнопсихологически въпроси от времето на Алеко са актуални и днес: пътят на България и целта на нейното развитие, мястото й сред другите страни, съдбата на националните добродетели, морал, бит, нрави... Всичко това имаме амбицията да намери място на страниците на изданието, което междувременно разширява сътрудничеството си и с други сродни издания на Балканите и Централна Европа. Вестникът балансира и с чисто своя туристическа тематика, която може да се намери само и единствено на страниците му: 100 Национални туристически обекта, нови маршрути и традиционни туристически пътеки, богата информация за хижите и хижестроенето у нас, предложения за ваканционно и екскурзионно летуване не преференциални цени...

По отношение на разпространението – освен няколко хиляди редовни абонати, вестникът има едно от най-широкото покритие на територията на страната ни, доколкото туристическите дружества към БТС са повсеместно. Част от тиража се разпространява на ключови места в столицата, като разчитаме и на услугите на такива големи разпространители като „Български пощи”, НРА „Близнаци”, „Артефакт”, „Доби-прес” и др. Амбицията на ръководството на БТС и на редакционният екип е от началото на следващата година „Ехо” да излиза в седмична периодичност и да се подготвят специализирани броеве на английски, немски и руски език за световните туристически борси в Берлин, Москва, Лондон и др. В този си вид изданието на БТС ще се представя и като бордно четиво в самолетите на големи наши и чужди авиокомпании. Всеки брой се предоставя на търговските и културно-информационните центрове на България в чужбина, реципрочно и на чуждестранните дипломатически и културни представителства в страната; аерогарите и автогарите в София, Варна и Бургас; в хотели и заведения; офиси на туроператори; вериги бензиностанции и др.

Вестникът предоставя страниците си за всякакви форми на рекламно представяне –PR-материали, имиджова реклама, рекламни карета,комбинирано и пр. Приветстваме с „добре дошъл” всеки!

Нина Мишкова,
главен редактор на в. „Ехо”

0896/ 688 317;02/93 00 680