Български туристически съюз
Начало Начало НОК на движението "Опознай България-100 НТО"

Търси в сайта!

НОК на движението "Опознай България-100 НТО"
Печат

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ  НА ДВИЖЕНИЕТО „ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ-100 НТО”

Председател: Вежди Рашидов, министър на културата
Секретар: Венцислав Удев, изпълнителен секретар на БТС

Членове:
1. Иво Маринов – МИЕТ, зам.министър
2. Христо Стоев - МОСВ
3. Анелия Томова - МОМН
4. Георги Янакиев – МФВС, гл.експерт
5. Васил Копчев - Фондация „В.Левски”
6. Даниел Спасов - БНТ
7. Калин Катев - БНР
8.Стоян Сентов – СБА, зам.председател
9. Емил Цанков –кмет на Белоградчик
10. д-р инж. Анна Петракиева- ИАГ
11. д-р Красимир Гигов – БЧК, главен секретар
12. Светия синод