Български туристически съюз

Търси в сайта!

София град

Обекти в града: 58, 58а, 59, 59а, 61, 61а, 62, 62а, 65, 66, 66а, 68 и 68а

Со̀фия е столицата и най-големият град в България. Тя е 15-ят по големина град в Европейския съюз с население 1 249 665 души по данни на НСИ от 31.12.2013 г., което представлява 16,4% от населението на България. Разположена е в централната част на Западна България, в Софийската котловина, заобиколена от планината Витоша на юг, планината Люлин на запад и Стара планина на север. Общата ѝ площ е 1344 квадратни километра, а средната ѝ надморска височина e около 580 метра. Това я прави четвъртата по височина столица в Европа.

Повече информация в: http://bg.wikipedia.org

Описание:


Най-големият музей в България и един от най-големите на Балканите. Колекцията му съдържа огромен археологически и исторически архив и над 680 000 експоната. Повечето от тях са изложени в зали и в хронологичен ред представят различните

Описание:


Най-легендарната църква на България, разкошно украсена с безценни фрески. Боянската църква,,Св. св. Николай и Пантелеймон" е не само най-представителният паметник на българската църковна живопис, но и на цялото православно

Описание:


Най-величественият и монументален символ на град София. Най-големият действащ православен храм в България и втори по големина на Балканския полуостров. Построен е в памет на руските воини, загинали за освобождението на България през

Описание:


Националният военноисторически музей (НВИМ) е държавен музей, който от създаването си до днес е структура на Министерство на отбраната (респективно Министерство на войната и Министерство на народната отбрана). Той издирва,

Описание:


Един от големите минераложки музеи в света. В него е представено минералното царство на Земята в различни негови аспекти. На площ от 4000 кв. м са разположени изложбени зали, фондови помещения, видеозала, зала за конференции и прожекции,

Описание:


Най-мащабният мултифункционален комплекс в Югоизточна Европа и един от съвременните символи на София. Построен е върху площ от 18 300 кв. м и има обем 576 800 куб. метра. Състои се от 8 етажа и 3 подземни нива, включващи 13 зали и 55

Описание:


Най-богатата колекция от съвременно изкуство в България е разположена в сградата на бившия Царски дворец. Началото й е положено през 1892 г. През 1948 г. Националната художествена галерия се обособява като самостоятелна институция. Във

Описание:


Уникалната сбирка на музея от над 50 000 експоната представя периода от XVI до XIX в. чрез народните обреди и занаяти, поминъка на хората, покъщнина, накити, облекло, музикални инструменти. Има и експонати за културата на българите, живеещи днес

Описание:


Най-богатата колекция от съвременно изкуство в България е разположена в сградата на бившия Царски дворец. Началото й е положено през1892 г. През 1948 г. Националната художествена галерия се обособява като самостоятелна институция. Във

Описание:


Най-старият музей в България и първият и най-богат природонаучен музей на Балканския полуостров. Притежава над 1 000 000 екземпляра животни, растения и минерали. Експозициите на музея заемат 4 етажа с 15 зали. Експонатите са поставени

Описание:


Показва историята на българския спорт и върховите постижения на родните ни спортисти. Експозицията му съдържа над 5000 експоната. Фондовете на музея са придобити чрез дарения от известни български спортисти, състезатели и спортни

Описание:


Първата и най-голяма зоологическа градина на Балканския полуостров, разположена на площ над 360 декара. В момента е една от най-модерните европейски зоологически градини с елитни и редки образци. Създадена е през 1888 г. от цар Фердинанд

Описание:


Национален антропологичен музей е част от структурата на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките /ИЕМПАМ-БАН/.Създаден е през месец март 2007 година и се намира в гр.София на бул. €œЦариградско шосе€ №73

Описание:


Археологическият институт с музей при БАН има дълга история. В настоящия си вид функционира от 1949 година и е продължител и правоприемник на Отдела за ценности към създадената през 1878-1879 година библиотека в София. Преобразуван е през 1892 година в Народен музей и на Българския

Описание:


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ
В залите на музея се показват над 1000 експоната, обхващащи темите:
времеизмерване, механизми, двигатели, транспорт, фото и кинотехника, музикални механизми, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, съобщителна