Български туристически съюз
Сребърни значки
Печат
Шрифт:

Носители на сребърна значка, които получават комплект чаши:
599 - Ивалина Стоянова Трайкова – гр. Шумен
236 - Николай Янков Пеев – с.Равда
6 - Константин Георгиев Костов – гр. София
205 - Владимир Иванов Славов – гр. Първомай
452 - Елена Христова Йовчева – гр. Пловдив
799 - Мариела Милчева Арангелова – гр. Бургас
105 - Александър Христофоров – гр. София
435 - Евстати Минков Дочев – гр. София
329 - Силвия Халаф – гр. София
183 - Николай Павлов – гр. Елхово
896 - Атанас Митрев – гр.Кюстендил
648 - Галина Люцканова – гр.Варна
102 - Костадин Калайджиев – гр. Пловдив
243 - Евлампия Георгиева – гр. София
492 - Дончо Ваклинов – гр. Пловдив
147 - Петко Кьосев – гр. София
583 - Галин Димитров – гр. Варна
474- Нели Цветкова – гр. Велико Търново
456 - Мартин Марков – гр. Велико Търново
590 - Ради Луканов – гр. Варна