Български туристически съюз
Бронзови значки 2016печалби
Печат
Шрифт:

Носители на бронзова значка, които ще получат ръчен чопър:
218 - Артур Станимиров Мавродиев – гр. София
1072 - Георги Лъчезаров Велков – гр. Велинград
678 - Галин Маринов Ганев – гр. Пловдив
298 - Николай Николаев Горанов – гр. София
564 - Гинчо Веселинов Ганчев – гр. Нова Загора
231 - Даниела Драгомирова Лозева – гр. София
480 - Елица Младенова Недева – гр. Варна
1153 - Нина Кирилова Неделчева
135 - Йосиф Атанасов Георгиев – гр. София
242 - Айше Назмиева Тахир – гр. София
1068 - Кристина Сашева Колева – гр. Костинброд
1221 - Калин Матеев Барбов – гр. Хисаря
220 - Мария Топинска – гр. София
1214 - Камен Симеонов Чешмеджиев
1345 - Елизабета Андреева Левшина – гр. Несебър
483 - Цонка Иванова Митева – гр. Добрич
1158 - Ирина Симеонова Неделева
503 - Миглена Борисова – гр. София
528 - Цветан Киров – гр. Варна
902 - Аспаух Стефанов Стефанов - гр. Варна