Български туристически съюз
Златни значки - марки
Печат
Шрифт:

ЗЛАТНИ ЗНАЧКИ - МАРКИ

1 Силвена Яворова Трифонова - гр. Силистра пасатор
3 Васил Крумов Рълев - гр. Симитли пасатор
4 Станислав Иванов Христов - гр. София пасатор
5 Антон Кирилов Атанасов - с.Буковлък – гр. Плевен пасатор
8 Пресиян Руменов Златков - гр. София пасатор
9 Маргарита Николова Георгиева - гр. София пасатор
11 Франц Себастиан Вебер - гр. София пасатор
12 Атанас Александров Куртенков - гр.Пловдив пасатор
13 Евлампия Георгиева Атанасова - гр. София пасатор
14 Божидар Александров Маринов - гр. София пасатор
15 Георги Милков Богданов - гр.Сопот пасатор
16 Димитър Петров Зинков - гр. София пасатор
17 Петър Пламенов Петров - гр. Търговище пасатор
18 Станимир Иванов Стефанов - гр. София пасатор
19 Ганка Николова Георгиева - гр. София пасатор
23 Татяна Божичкова Тренева - гр. София пасатор
24 Антонина Чавдарова Стилова - гр. София пасатор
25 Димитър Йонков Стоилов - гр. София пасатор
26 Силвия Мохамед Халаф - гр. София пасатор
29 Веселин Георгиев Атанасов - гр. София пасатор
30 Юлиян Стоянов Василев - гр. София пасатор
31 Мария Георгиева Василева - гр. София пасатор
32 Юлиян Юлиянов Василев - гр. София пасатор
33 Ваня Йорданова Василева - гр. София пасатор
34 Кристиян Георгиев Василев - гр. София пасатор
35 Татяна Олег Асенова - гр. София пасатор
36 Галин Атанасов Сивков - гр. Варна пасатор
37 Соня Боянова Василева - гр. София пасатор
38 Владимир Маринов Маринов - гр.София пасатор
42 Стоян Маринов Панчовски - гр. Панагюрище пасатор
43 Евгений Юриев Цветов - гр. София пасатор
45 Ели Георгиева Радоева-Минкова - с. Бистрица пасатор
46 Виктор Павлинов Михайлов - ТД "Родни балкани" - гр. Варна пасатор
47 Александра Йорданова Маркова - ТД "Родни балкани" - гр. Варна пасатор
48 Камен Иринчев Иринчев - гр. София пасатор
50 Светлан Петров Янакиев - гр. Пазарджик пасатор
51 Маринела Бориславова Чавдарова - гр. Пазарджик пасатор
53 Владимир Радославов Тодоров - гр. София Дачия сандеро
60 Йонко Димитров Стоилов - гр. София пасатор
61 Сашка Методиева Стоилова - гр. София пасатор
62 Стефан Стефанов Киров - гр. Варна пасатор
63 Ягодинка Любомирова Кирова - гр. Варна пасатор
64 Йордан Димитров Симеонов - гр. Горна Оряховица пасатор
65 Росица Захариева Нинова - гр. Банкя пасатор
66 Николай Кръстев Нинов - гр. Банкя пасатор
67 Евгени Димитров Андонов - гр. Кюстендил пасатор
68 Мартин Евгениев Андонов - гр. Кюстендил пасатор
69 Чавдар Стоилов Дяков - гр. София пасатор
70 Красимир Петков Петков - гр. Бургас пасатор
71 Петя Симеонова Петкова - гр. Бургас пасатор